FORENINGSPORTAL Foreninger i Sola

Havørn Allianseidrettslag

Idrett 

Havørn Håndball skal være en trygg møteplass der klubbens medlemmer kan bygge relasjoner på tvers av kjønn, alder og skolekrets. Vi har som mål at spillere, trenere, dommere og foreldrekontakter er inkludert og delaktige i klubbens aktiviteter. Havørn Håndball skal være en breddeklubb med god forankring i lokalsamfunnet, men også gi utviklingsmuligheter for de beste. Klubben skal utvikle spillere, trenere, dommere og ledere med gode holdninger på banen, i klubben og i nærmiljøet. Havørn Håndball deler Norges Håndballforbund sine verdier: Norsk håndball skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom våre felles verdier som er gjeldende for all virksomhet for norsk håndball på og utenfor banen. Alle aktører i klubben skal ha det moro og spillerne skal ha god håndballmessig utvikling.

Håland og Dysjaland Skulekorps

Kultur 

Håland og Dysjaland Skulekorps ønsker å være et skolekorps for alle og gir grunnleggende musikkopplæring til medlemmene sine. Høy trivsel og det sosiale prioriteres for å bygge et godt miljø. Kulturskolen brukes til musikkundervisning. Musikkrommet på Dysjaland skule brukes til hovedøvelsene.

Idrettslaget Havdur

Idrett 

Il Havdur holder til på Tjelta og er den lokale fotball- og håndballklubben på Dysjaland. Klubben har aldersbestemte lag, det vil si ut fra årskull. Havdur har også Stangelandshallen som brukes til innendørstreninger på vinterhalvåret.

Lions Club Sola

Helse og humanitær 

Lions Club er en humanitær organisasjon som på verdensbasis teller 1,3 millioner medlemmer. I Norge er medlemsantallet criak 10.000 fordelt på 400 klubber. Lions er politisk og religiøst nøytralt og har et felles verdigrunnlag og mål. Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon og jobber for å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid. Lions mål: • Skape større forsta°else mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. • Fremme en god borgerånd. • Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. • Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.

Lions Club Sola Tananger

Helse og humanitær 

Lions Club er en humanitær organisasjon som på verdensbasis teller 1,3 millioner medlemmer. I Norge er medlemsantallet criak 10.000 fordelt på 400 klubber. Lions er politisk og religiøst nøytralt og har et felles verdigrunnlag og mål. Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon og jobber for å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid. Lions mål: • Skape større forsta°else mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. • Fremme en god borgerånd. • Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. • Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.

Ræge Menighet

 

Ræge menighet hører til i Sola kirkelige fellesråd, og Ræge sokn ligger lengst sør i kommunen. Vi har ca 2800 medlemmer som sokner til menigheten. Menigheten har fem ansatte; prest, daglig leder, barnepastor, ungdomsarbeider og musikalsk leder. Menighetsrådet har 8 faste medlemmer som velges for 4 år av gangen. Gudstjenestene er vår hovedsamling, og alle generasjoner er representert. Vi varierer mellom dåpsgudstjenester, nattverdsgudstjenester og storsamlinger. Vi har gjerne temaserier i gudstjenestene, og på ordinære gudstjenester har vi Barnemenighet. Det betyr at etter dåpen eller nattverden, går barna ut til egen samling. Det skjer noe i kirken hver av ukedagene, og vi har ulike tilbud til alle aldersgrupper. De ulike tilbudene vår kan du lese mer om på hjemmesiden. Lik oss gjerne på Facebook og få nyheter om hva som skjer der!

Salem Bedehus

Grendehus og bedehus 

Sola Legoklubb holder til i kjelleren på Salem (Sola Prestegårdsveg 5), hvor vi bygger lego og vennskap, onsdager kl. 17.30 – 19.30. Klubbkveldene inneholder også en kort andakt. Alder: 3. klasse og oppover, og foreldre er velkomne til å delta.

Sola Badmintonklubb

Idrett 

Sola badmintonklubb er for barn, ungdom og voksne som har lyst til å spille badminton. Sola Badminton har treninger i Skadberghallen og Åsenhallen. Skadberghallen Tirsdager og onsdager: 17:00-18:30 Åsenhallen

Sola Friidrett

Idrett 

Sola friidrett har treningstilbud for jenter og gutter fra 6 år (1.klasse) og oppover. Vi er delt inn i 5 ulike grupper. Vi har delt inn gruppene etter alder og klassetrinn, men gjør noen justeringer underveis. Vi er opptatt av at alle skal få oppleve mestring og glede når de er på trening. Medlemsprisene for 1 fullt kalenderår er følgende: Familie: 1000 kroner Barn under 10 år: 325 kroner Barn over 10 år: 600 kroner

Sola Frisbeeklubb

Idrett 

Sola Frisbeeklubb driver er en organisert frisbeegolfklubb som ønsker å tilby en enkel lavterskelaktivitet ved å spille frisbeegolf. Klubben benytter to baner. Den første ligger spredt rundt området ved Sola ungdomsskole, Solahallen, Sola VGS og Sola Stadion. Bane nummer to ligger i Ølbergskolen og er beregnet for viderekomne spillere.

Sola Innebandyklubb

Idrett 

Klubben var en av den første innebandyklubbene i Rogaland og er blant de eldste i Norge. Vi holder til i skadberghallen og Solahallen, hvor vi har treninger for både barn og voksne. Innebandy er en lagsport med høyt tempo som setter både teknikk og hurtighet på prøve. Men først og fremst er det en veldig gøy aktivitet - og kjempegod trening - for små og store. Vi har alltid plass til nye spillere og ønsker alle velkommen. Har du lyst til å prøve? Møt opp på trening eller kontakt oss hvis du lurer på noe

Sola Judoklubb

Idrett 

Judo er en japansk kampidrett og består av kast og kontrollteknikker. Judo gir variert trening med balanse, koordinasjon, smidighet, bevegelighet og styrke. Sola Judo fokuserer på vennskap og samarbeid mot felles mål, trening, aktivitet, glede og mestring. Sola Judo trener i Solahallen og er åpent for alle ferdighetsnivåer og aldre. Klubben har medlemmer fra mange ulike land og kulturer.

Sola Kfuk-Kfum-Speidere

Friluftsliv og natur 

Speiderarbeidet drives av lokale KFUK-KFUM- speidergrupper. Vi har et tilbud til alle, og bruker følgende aldersinndeling: Familespeiding 0 år til skolestart For hele familien, med fokus på lek og læring. Oppdagere 1.–2. trinn Leker og drar på oppdagelsesturer i nærmiljøet. Stifinnere 3.–4. trinn Utforsker naturen gjennom lek og læring. Vandrere 5.–10. trinn Utvider horisonten og utvikler seg gjennom samarbeid og vennskap. På ungdomstrinnet er det økt fokus på ledertrening. Rovere fra fullført 10. trinn – tom. 25 år Tiden for utfordrende opplevelser og fellesskap i en større sammenheng; Lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ledere Vi tilbyr lederutvikling for deg som er voksen. Alle typer ledere er velkomne: Unge, eldre, erfarne, nye, mammaledere, pappaledere, og ledere uten speiderbakgrunn.

Sola Svømmeklubb

Idrett 

Sola Svømmeklubb er en breddeklubb innen svømming som holder tilbyr svømmeopplæring ut fra «Nivåvelger’n» fra Norge svømmeforbund. Dette betyr at de tilbyr opplæring på alle ferdighetsnivåer, helt fra personer med vannskrekk, helt til svært viderekomne utøvere. Alle instruktører i Sola Svømmeklubb er sertifiserte gjennom kurs fra Norges Svømmeforbund. Sola Svømmeklubb deler gruppene inn i ferdighetsnivåer. Kursene går over 12 uker med 15-30 treninger per kurs

Sola Turn

Idrett 

Sola Turns formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Sola Turn er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Rogaland Idrettskrets. Sola Turn er medlem av Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Sola Turn hører hjemme i Sola Kommune og er medlem av Sola Idrettsråd.

Sørabygdå KFUK KFUM speidere

 

Ræge menighet driver speidervirksomhet i kristen regi. Vi ønsker at barna skal bli glad i og ta vare på naturen, samt å ta ansvar for andre og delta i et fellesskap! Stifinnere 2.-4. klasse Vandrere 5-10. klasse Oppmøtested er som regel parkeringsplassen ved Hellestøstranden. For påmelding og spørsmål ta kontakt på sorabygda@gmail.com eller Sørabygda KFUK-KFUM på Facebook.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2022 © Foreningsportal